Anunt de publicitate pentru achizitia de Servicii de paza si protectie – aprilie 2022
Anunt de publicitate pentru achizitia de Servicii de curierat rapid intern – martie 2022
Anunt de publicitate pentru Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica – martie 2022

*****

Anunt de participare pentru achizitionarea de servicii de efectuare a analizelor microbiologice pentru anul 2022, aferente Sucursalelor Centru si Nord ale SNAM SA – lot 1 – februarie 2022
Anunt de publicitate pentru achizitionarea serviciilor de efectuare a analizelor microbiologice aferente surselor Sucursalei Vest a SNAM SA – lot 1 – aprilie 2021
Anunt de publicitate pentru achizitia de Servicii de paza si protectie – aprilie 2021
Anunt de publicitate pentru achizitia de Servicii de curierat rapid intern – martie 2021
Anunt de publicitate pentru Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica – ianuarie 2021

*****

SERVICII DE EFECTUARE A ANALIZELOR MICROBIOLOGICE AFERENTE SUCURSALELOR SNAM SA – IULIE 2020

Anunt de publicitate pentru achizitionarea serviciilor de efectuare a analizelor microbiologice aferente surselor Sucursalei Nord a SNAM SA – lot 1
Raport de atribuire a contractului de achizitie publica – lot 1

*****

Anunt de publicitate pentru achizitionarea serviciilor de efectuare a analizelor microbiologice aferente surselor Sucursalei Centru si Sucursalei Nord a SNAM SA – lot 2
Raport de atribuire a contractului de achizitie publica – lot 2

*****

Anunt de publicitate pentru achizitionarea serviciilor de efectuare a analizelor microbiologice aferente surselor Sucursalei Vest a SNAM SA – lot 3
Raport de atribuire a contractului de achizitie publica – lot 3

*****

SERVICII DE PAZA SI DE PROTECTIE 2020

Anunt de publicitate privind atribuirea contractului de servicii de paza si protectie a sediului SNAM SA
Caiet de sarcini privind atribuirea contractului de servicii de paza si protectie a sediului SNAM SA
Formulare privind atribuirea contractului de paza si protectie

***

Anunt privind prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor pentru lotul 3

Anunt prelungire termen oferte lotul 3

Anunt privind prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor

Anunt prelungire termen oferte

SERVICII DE EFECTUARE A ANALIZELOR MICROBIOLOGICE AFERENTE SUCURSALEI NORD A SNAM SA ( LOT 1)

Raportul de atribuire – Lot 1
Proces verbal de deschidere a ofertelor – Lot 1
Anunt publicitate sucursala nord – Lot 1
Caiet de sarcini sucursala nord – Lot 1
Formulare lot 1
Scrisoare inaintare

SERVICII DE EFECTUARE A ANALIZELOR MICROBIOLOGICE AFERENTE SUCURSALEI CENTRU A SNAM SA ( LOT 2)

Raportul de atribuire – Lot 2
Proces verbal de deschidere a ofertelor – Lot 2
Anunt publicitate sucursala centru – Lot 2
Caiet de sarcini sucursala centru – Lot 2
Formulare lot 2
Scrisoare inaintare

SERVICII DE EFECTUARE A ANALIZELOR MICROBIOLOGICE AFERENTE SUCURSALEI VEST A SNAM SA ( LOT 3)

Raportul de atribuire – Lot 3
Proces verbal de deschidere a ofertelor – Lot 3
Anunt publicitate sucursala vest – Lot 3
Caiet de sarcini sucursala vest – Lot 3
Formulare lot 3
Scrisoare inaintare

*****

SERVICII DE PAZA SI DE PROTECTIE 2019

Anunt publicitate servicii paza 2019
Caiet sarcini servicii de paza 2019
Formulare servicii paza si protectie 2019

SERVICII DE PAZA SI DE PROTECTIE

Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertei de servicii de paza si protectie
Raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica
Anunt de publicitate privind achizitia serviciilor de paza si protectie
Caiet de sarcini privind serviciile de paza si protectie
Anunt atribuire servicii de paza si protectie[

SERVICII DE ANALIZE MICROBIOLOGICE LOT 1

PV deschidere oferte
Raportul procedurii de atribuire
Anunt prelungire termen oferte
Anunt publicitate lot 1
Invitatie de participare lot 1
Caiet de sarcini lot 1
Formulare lot 1
Scrisoare inaintare lot 1
Anunt atribuire servicii analize micro 1

SERVICII DE ANALIZE MICROBIOLOGICE LOT 2

PV sedinta deschidere oferte
Raportul procedurii de atribuire
Anunt publicitate lot 2
Invitatie de participare
Caiet de sarcini lot 2
Formulare lot 2
Scrisoare inaintare lot 2.doc
Anunt atribuire servicii analize micro 2

SERVICII DE ANALIZE MICROBIOLOGICE LOT 3

PV sedinta deschidere oferte
Anunt prelungire termen
Anunt prelungire termen – 13.08.2018
Anunt publicitate lot 3
Caiet de sarcini lot 3
Formulare lot 3
Scrisoare inaintare lot 3.doc
Anunt atribuire servicii analize micro 3

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram