Surse pentru valorificare

Sursele disponibile pentru valorificare

Puteți solicita, de la sediul central al Societații Naționale a Apelor Minerale S.A., informații de interes referitoare la monitorizarea cantitativă (prin măsurători ale debitelor surselor din perimetrele prezentate) cât și calitativă a apei surselor (prin determinări de parametri fizico-chimici la sursă și determinări de laborator pentru analize fizico-chimice, microbiologice, de radioactivitate şi referitoare la constituenţii consideraţi factori de risc pentru sănătatea publică, conform prevederilor H.G.1020/2005), dar și datele furnizate de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie (în cazul apelor terapeutice).

 

 

 

Malnas

 

 

 

 

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram