Societatea Națională a Apelor Minerale S.A

Deținătoare a 41 de licențe de exploatare și a unei licențe de explorare, Societatea Națională a Apelor Minerale – S.A. (S.N.A.M. S.A.) este cea mai importantă unitate din domeniul extracției și livrării de ape minerale naturale și terapeutice, furnizând, în prezent, aproximativ 75% din volumele de apă minerală naturală îmbuteliate de către societățile comerciale de profil.

Dat fiind caracterul regenerabil și lipsa de alternativă pentru apă ca “bun alimentar” esențial vieții, precum și interesul național și strategic al apelor minerale naturale, se impune asigurarea unei exploatări raționale a zăcămintelor, abordarea unitară și coerentă a acestei activități, precum și aplicarea unor criterii științifice de protecție și protejare a zăcămintelor aflate în exploatare.


Activități de cercetare – dezvoltare

  •  Identificarea structurilor geologice cu potențial hidromineral;
  •  Execuția de foraje sau captări de izvoare;
  •  Monitorizarea calitativă și cantitativă a surselor de apă, conform legilor în vigoare;
  •  Promovarea de rezerve exploatabile, cu potențial de valorificare economică;

Activități de extracție și livrare

Activitatea de extracție și livrare este o activitate continuă care trebuie să asigure o anumită cantitate de apă minerală către beneficiar. Astfel, în situația în care, în cursul activității de extracție și livrare a apei minerale naturale din perimetrele aflate în exploatare, apar situații neprevăzute (degradare tehnică, poluare ori contaminare a apei) Societatea Naționala a Apelor Minerale S.A., cu vasta experiență în domeniu, poate oferi sprijin de cea mai bună calitate și operativitate.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram