Despre Noi


Apa minerală naturală este o resursă complexă care, conform HG 1020/2005, este definită ca fiind “apa pură din punct de vedere microbiologic, ce îşi are originea într-o pânză freatică sau într-un zăcământ acvifer subteran şi care provine dintr-o sursă exploatată prin una sau mai multe emergenţe naturale sau foraje.”

Acumulările de ape minerale din România se dezvoltă în depozite și formațiuni geologice variate, în condiții structurale foarte diverse, fiind dispersate în toate marile unități tectonice și de relief. Acești factori naturali sunt hotărâtori atât în formarea acviferelor, cât și a compoziției chimice a apelor minerale. Descoperirea și valorificarea de noi zăcăminte de apă minerală, necesită cunoașterea condițiilor geologice și hidrogeologice favorabile formării lor, cercetări complexe de prospecțiune și explorare, studii complexe fizico-chimice, microbiologice, lucrări de captare și de foraj, etc.

Din punct de vedere hidrochimic, apele minerale românești sunt hidrogencarbonatate, clorurate sau sulfatate. Apele minerale sunt grupate în ape minerale naturale (carbogazoase sau plate), destinate prioritar îmbutelierii (ape minerale naturale de consum alimentar) și ape minerale terapeutice, utilizate în cura internă sau externă, pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Apa minerală este o substanță extrem de sensibilă, asupra căreia o exploatare fără supraveghere stiințifică, de strictă specialitate, are efecte ireversibile. Doar prin menținerea constantă a celor două caracteristici esențiale – puritatea microbiologică și conținutul mineral la sursă – se poate păstra caracterul natural al apei minerale.

În ceea ce privește sursele de apă, puține dintre acestea (izvoare naturale sau foraje), îndeplinesc criteriile foarte riguroase impuse de legislație în vederea atestării apelor acestora ca ape minerale ce pot fi utilizate pentru îmbuteliere sau ca ape minerale balneoterapeutice. Studii complexe hidrogeologice, fizico-chimice, microbiologice, ori lucrări de captare trebuie întreprinse pentru ca o sursă de apă minerală să fie pusă în exploatare. Efortul depus însă, nu se oprește aici, deoarece în cursul procesului de exploatare sursele de apa minerală trebuie să fie riguros întreținute, monitorizate și protejate, pentru a asigura o funcționalitate și existență durabilă.

Prin activitatea sa, Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., vine să rezolve toate cerințele expuse, asigurând o exploatare rațională a zăcămintelor pe care le are în concesiune. În același timp, prin lucrări de prospecțiune și explorare, Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., identifică și pune în exploatare noi zăcăminte de apă minerală, punând la dispoziția investitorilor materie prima de înaltă calitate: apă minerală naturală plată și carbogazoasă, pentru valorificare prin îmbuteliere și apă minerală terapeutică, valorificabilă în cura internă sau externă.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE – S.A. (SNAM S.A.) este o companie dinamică, deschisă pentru colaborarea cu investitori, atât din țară cât și din străinătate. Competența ridicată a specialiștilor săi, soliditatea și seriozitatea companiei, calitatea deosebită și varietatea în unitate a mărcilor românești de apă minerală, asigură premisele dezvoltării, pe viitor, a companiei. În acest sens, SNAM S.A. este în continuare interesată de:
– cercetarea de noi surse, prin captarea de izvoare și forarea de sonde pentru apă minerală;
– furnizarea de activități de consultanță și proiectare în domeniul geologiei și hidrogeologiei apelor minerale;
– atestarea calității apelor minerale românești și străine, în conformitate cu cerințele ISO, prin laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice.

Prin furnizarea acestor servicii, Laboratorul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. se adresează unui bazin însemnat de beneficiari, de la societăți comerciale de profil (îmbuteliatori de apă minerală naturală sau investitori în domeniile de prospectare și explorare), până la centre de balneație si tratament, ori chiar instituții ale Statului, în procesul de control sau verificare tematică a apelor minerale.


Cateva din principalele noastre activitati.

Evaluarea instalatiilor existente.
Testarea si analiza calitatii apei.
Designul sistemului de depozitare si distributie a apei.
Evaluarea potentialului de alimentare cu apa subterana.
Investigatii hidrogeologice si de incarcare.
Lucrari de constructie a puturilor.
Investigatii geofizicede fund.
Analiza randamentului alimentar in conditii de siguranta.
Evaluarea si evaluarea sistemelor existente.
Marturie de experti Martor.
Cartografierea geologica si structurala.
Curatarea apei.
Camera de inspectie a putului.

 

Supravegherea testarii pompelor.
Sisteme de monitorizare la distanta.
Analiza liniei.
Investigatii geofizice.
Exploatarea probelor de recoltare si de calitate a apei.
Planificarea si proiectarea testarii pompelor.
Modelarea hidrogeologica si a apelor subterane.
Statii de pompare si instalatii de pompare.
Teledetectie si interpretare a imaginii.
Prevenirea amenintarii alimentarii cu apa contaminata.
Monitorizarea instalarii bine.
O buna dezvoltare.
Monitorizarea si protejarea pe termen lung a aprovizionarii cu apa.


ALTE INFORMATII

PROGRAME SI STRATEGII

RAPOARTE SI STUDII

SUCURSALE


LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram