Fără categorie

Masă Rotundă privind promovarea unei culturi de integritate la nivelul întreprinderilor publice

București, 19 noiembrie 2019 – Reprezentanții Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. (S.N.A.M. S.A.) au participat, în cadrul unui grup de lucru organizat de către Ministerul Justiției și Camera de Comerț Americană – AmCham, la o sesiune interactivă ce a avut în vedere posibilitățile de promovare a unei culturi de integritate la nivelul întreprinderilor publice.

Totodată, au fost aduse în discuție și subiecte precum rolul pe care îl are ofițerul de conformitate – ‘’compliance officer’’ – în cadrul unei companii sau prezentări ale legislațiilor europene în materia anticorupției (The Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, UK Bribery Act si Sapin II).

La această întâlnire au participat, atât reprezentanți ai instituțiilor publice ori ai societăților naționale, cât și persoane ce activează în domeniul consultanței corporative.

Read more...

SNAM S.A., premiata cu locul I in cadrul Galei „Topul Național al Firmelor”, ediția a XXVI-a

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a premiat, joi, 7 noiembrie 2019, la Centrul Expozițional Romexpo, cele mai performante companii din România, în cadrul Galei „Topul Național al Firmelor” (TNF), ediția a XXVI-a.

Barometru al performanței în afaceri, Topul Național al Firmelor premiază operatori economici din diferite sectoare de activitate precum: industrie, servicii, comerț, turism,cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură, pescuit și construcții. In anul 2019, clasamentul „Topul Național al Firmelor” este organizat în baza unor indicatori care vizează cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat. Ierarhia TNF este construită pe baza unei metodologii clare, transparente și unitare la nivel național, implementată de Camerele de Comerț în toate județele țării.

Ediția a XXVI-a, din 2019, a Topului Național al Firmelor a clasat pe primele 10 locuri (1-10) la nivel național 12.603 companii – operatori economici din diferite sectoare de activitate: 4.466 din industrie, 3.521 din servicii, 2.615 din comerț, 312 din turism, 468 din cercetare-dezvoltare și high-tech, 643 din agricultură, silvicultură și pescuit și 578 din construcții. Cele 12.603 companii au o cifră de afaceri de aproximativ 178,48 mld. Euro, un profit din exploatare de circa 14,87 mld. Euro și 1.340.310 de salariați.

Societatea Națională a Apelor Minerale – S.A. (S.N.A.M. S.A.),cea mai importantă unitate din domeniul extracției și livrării de ape minerale naturale și terapeutice s-a clasat, si in anul 2019, pe locul I în domeniul de activitate și clasa de mărime corespunzătoare (industrie – intreprinderi mijlocii).

Read more...

Un secol de industrie în România, simpozion aniversar la Politehnică

Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București (UPB), Ministerul Economiei și Asociația Inginerilor din România (AGIR) au organizat, în perioada 14-15 noiembrie 2018, un amplu simpozion în care au fost prezentate realizarile sectorului industrial din România, din ultima sută de ani.

Ca un omagiu adus Centenarului Marii Uniri a României, simpozionul a evidențiat importanța celor 100 de ani de industrie in România, a punctat realizările remarcabile obținute în acest interval și a reliefat eforturile și provocările cu care s-au confruntat generații întregi de specialiști. În cadrul evenimentului, cei 28 de vorbitori, factori de decizie, conducători de companii şi organizaţii, din mediul academic şi universitar, precum și specialiști de renume, au încercat să realizeze o evaluare obiectivă și responsabilă a situației actuale din acest sector, în contextul schimbării tendințelor industriale care pun accent pe dezvoltarea tehnologiilor inovative și inteligente.

Read more...

Buvetele publice, un serviciu oferit populației de către Societatea Natională a Apelor Minerale

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A este cea mai importantă unitate din domeniul extracției și livrării apelor minerale naturale și terapeutice, furnizând, în prezent, aproximativ 75% din volumele de apă minerală naturală îmbuteliată de către societățile comerciale de profil. În cadrul celor 32 de licențe de exploatare și a celor 10 licențe de explorare a apei minerale naturale și a dioxidului de carbon pe care Societatea Naționala a Apelor Minerale S.A le deține, este important de menționat faptul că 12 surse din cadrul a 6 perimetre de exploatare sunt oferite către populatie, în sistem de buvetă publică (zona Borsec, Covasna, Vâlcele, Târgu Secuiesc, Biborțeni, Lipova). Dat fiind faptul că unul din principalele interese ale Societătii Naționale a Apelor Minerale S.A. este exploatarea rațională a zăcămintelor, prin aplicarea unor criterii științifice de protecție și monitorizare, toate costurile aferente acestor surse cu buvetă publică sunt suportate, integral, din bugetul Societății.

Read more...

Societatea Națională a Apelor Minerale anunță finalizarea cursului de control intern managerial, pentru angajații Societății

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., unul dintre cei mai importanți jucători în domeniul exploatării resurselor de apă minerală naturală și de balneație din Romania, anunța finalizarea cursului de formare profesională “Noul Cod al Controlului intern/managerial din entitățile publice, aprobat prin OSGG nr. 600/2018”. Desfășurat pe parcursul a patru zile, cu participarea unui numar de 35 de angajați din cadrul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., cursul sus-menționat a ținut să sublinieze importanța modificărilor aduse Codului intern managerial, prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în domeniul controlului intern managerial.

Read more...

Societatea Națională a Apelor Minerale și Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începutul unei colaborări de lungă durată

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., unul dintre cei mai importanți jucători în domeniul exploatării resurselor de apă minerală naturală și de balneație din Romania, și Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, una dintre cele mai renumite instituții de învățământ din România, cu rezultate excepționale în educație și cercetare, au încheiat un acord de parteneriat prin care ambele entități se angajează la întărirea relațiilor de colaborare, în vederea demarării procedurilor de punere în funcțiune și de valorificare a apei minerale de la sursa Izvor 3, zăcământ Iași-Copou.

Totodata, prin acest acord de parteneriat, se dorește crearea și valorificarea unui bazin de recrutare al forței de muncă calificate, precum și asigurarea condițiilor la stagii de practică tematice pentru studenții Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Read more...