CONDUCEREA SNAM – CA

Membru al Consiliului de Administratie din data de 21.07.2016


Nivelul remuneratiei brute lunare a membrilor CA, in ultimii 3 ani