CONDUCEREA SNAM – CA

Membru al Consiliului de Administratie din data de 21.07.2016


Nivelul remuneratiei brute lunare a membrilor CA  si a Directorului General al S.N.A.M. S.A.